ברכת המזון

ברכה אחרונה מכל מקום - ברכת המזון, מעין שלש, בורא נפשות, נוסח ספרד, אשכנז ועדות המזרח

הלכות

הלכות ברכת המזון

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף ג אין להסיר המפה והלחם עד לאחר ברכת המזון, שיהא פת מונח על

קרא עוד »

הלכות מים אחרונים

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף א בדין מים אחרונים הרבה מקילים, אבל נכון לכל ירא שמים ליזהר בהם.

קרא עוד »
דילוג לתוכן