שאלות ותשובות בנושאי ברכת המזון

בעמוד זה ריכזנו קישורים שימושיים לאתרים חיצוניים עם כל המידע הקשור להלכות ברכת המזון, שאלות בנושאי סעודה, ברכת הזימון, מים אחרונים וברכה אחרונה. מקווים שתמצאו את המידע הזה מועיל עבורכם. שאלות ותשובות בנושאי ברכת המזון באתר דין שאלות ותשובות בנושאי ברכת המזון באתר הידברות קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף באתר תורת אמת  

הלכות ברכת המזון

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף ג אין להסיר המפה והלחם עד לאחר ברכת המזון, שיהא פת מונח על השולחן בשעת ברכת המזון, להראות כי יש שפע מאת ה' יתברך שמו לאכול ולהותיר, וכמו שאמר אלישע למשרתו (מלכים ב ד מג): "כי כה אמר ה' אכול והותר". ועוד, משום […]

הלכות זימון ברכת המזון

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ה) סעיף א שלשה שאכלו ביחד צריכין לברך בזימון, ומצוה שיברכו על הכוס. אם אפשר צריכין להדר שיהיה כוס יין, ואם אי אפשר ביין יהיה שכר או משקה או יין שרף כשהוא חמר מדינה, דהיינו שאין יין גדל שם כדרך יום מן העיר, ועל כן […]

הלכות מים אחרונים

על פי קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גנצפריד זצ"ל (סימן מ"ד) סעיף א בדין מים אחרונים הרבה מקילים, אבל נכון לכל ירא שמים ליזהר בהם. ואין צריכין ליטול אלא עד פרק שני מן האצבעות. וישפיל ידיו קודם שמנגבן. והמברך הוא נוטל בראשונה. סעיף ב אין נוטלין על גבי קרקע במקום שבני אדם הולכין, מפני שרוח […]