ברכת המזון

ברכה אחרונה מכל מקום - ברכת המזון, מעין שלש, בורא נפשות, נוסח ספרד, אשכנז ועדות המזרח

יש להתחזק בהתמדת התורה ובדקדוק המצוות, בין השאר צריך שכל אחד יקבל על עצמו ועל בני ביתו, לברך "ברכת המזון מתוך הסידור" או מתוך ברכון, כדי לעורר את הכוונה

הרב מנחם אליעזר מן שך זצ"ל

דילוג לתוכן