אתר ברכת המזון עלה לאויר

האתר מוגש לתועלת הציבור ומאפשר לברך ברכת המזון בכל נוסח מכל מקום בעולם ובכל פלטפורמה. לעת עתה העלינו רק מספר נוסחים נפוצים של ברכת המזון, אי"ה אנו נשתדל להעלות נוסחים רבים ככל האפשר, על מנת לתת לכל יהודי בעולם גישה מהירה ונוחה לברך ברכת המזון מילה במילה. עשינו מאמצים רבים על מנת להתאים את האתר […]