ברכת המזון

ברכה אחרונה מכל מקום - ברכת המזון, מעין שלש, בורא נפשות, נוסח ספרד, אשכנז ועדות המזרח

"הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו"

ס' החינוך מצ' ת'ל

דילוג לתוכן